Om mig

Leena heter jag och jag är 52 år. FemtioPlusRekrytering är min egen ide.

I många år har jag arbetat inom bemanning, närmare bestämt 30 år. Jag började som uthyrd inom administration och for runt i Stockholms län till olika kunder dagligen. Det var kul år, man lärde sig massor.

Efter 11 år på fältet började jag som bemanningsansvarig och har efter det bara fortsatt. Jag har aldrig varit riktigt för det där med datorer och olika program utan klarat mig bra på dom ordinarie program som finns att tillgå. När man kommer till 50 + och kanske blir friställd eller av annan orsak inte har ett jobb så är det så på arbetsmarknaden idag att företag i regel föredrar yngre förmågor. Jag kan tycka att som 50 + are har man massa kvar att ge. Minst 15 år i arbetslivet, otrolig yrkeserfarenhet, lojalitet,sällan sjuk, inga småbarn. Jag kan fortsätta länge men tänker inte göra det, ni förstår vad jag menar. 

Alla företag mår bra av senior kunskap lika mycket som junior kunskap. Att blanda åldrar har i alla mina år inom bemanning varit ett bra sätt att jobba. Åldrarna kan lära av varandra.

Idag jobbar inte jag ute på fältet på grund av min Diabetes. Jag har en synnedsättning och lite andra komplikationer som gör att det är svårt att komma ut på fältet och orka med en hel dag. Istället väljer jag att göra detta och att göra det i min egen takt. 

Jag är en 50 +are med stolthet och jag har en massa yrkeserfarenhet. Så jag hoppas ni kommer anlita oss för er nästa rekrytering av en stolt och yrkeserfaren person.